ทำเนียบบุคลากร

ฝ่าย: กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

นางสาววีรวรรณ เวนวล

ตำแหน่ง: ครู คศ.1 หน้าที่หลัก: หัวหน้ากลุ่มสาระ


นายทวีศักดิ์ ภู่ชัย

ตำแหน่ง: ครู คศ.1 หน้าที่หลัก: สอน

นางสาวญามารัตน์ แปดนัด

ตำแหน่ง: ครูผู้ช่วย