โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สังกัด สพม.34 รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 4 โดยคณะกรรมการจากสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา จำนวน 3 ท่าน นำโดย นายวิมล ปั้นสวย, นายสนั่น แก้วปู่วัด และนายทีปกร เจริญสุข ระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งโอกาสนี้ นายมนัส ธำรงวจนะเมธาวี ผู้อำนวยการโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม พร้อมด้วย นางบุญนำ ยามาโมโต ประธานชมรมผู้ปกครอง โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม คณะผู้บริหาร คณะครู และแขกผู้มีเกียรติ ให้การต้อนรับและให้ข้อผลสรุปรายงานประจำปีของสถานศึกษา

ภาพกิจกรรม : ภาพกิจกรรม