ติดต่อโรงเรียน

รายละเอียด ติดต่อเรา

ตั้งอยู่เลขที่ 228 หมู่ที่ 10 ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิงจังหวัดเชียงใหม่ 50250

โทร 053- 487097 โทรสาร 053-487098

E-mail info@smpk.ac.th

website http://www.smpk.ac.th

Facebook

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม

ม.10 ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

เบอร์โทรศัพท์

053 48 70978

อีเมล์

แผนที่