คลังความรู้

เรียนรู้เรื่องต่างๆในน้ำแม่สะเมิง

24/06/2016 15:30:53

เด็กได้เรียนรู้เรื่องต่างๆในน้ำแม่สะเมิง ลักษณะทางกายภาพ ชีวภาพ วิถีชีวิตวัฒนธรรมสองข้างแม่น้ำ... เรียนรู้สารพิษจากการทำการเกษตรของจริง ข้างแม่น้ำมีสวนมะเขือม่วง มีกลิ่นสารเคมี มีขวดยาฆ่าแมลง เด็กๆได้อภิปราย ว่าจะแก้ปัญหาเหล่านี้ในชุมชนสะเมิงอย่างไร

อ่านต่อ

ถึงเวลาคนไทย ใช้ชื่อ อีเมล์ภาษาไทย

03/03/2016 22:07:22

ถึงเวลาคนไทย ใช้ชื่อ อีเมล์ภาษาไทย

อ่านต่อ

รู้หรือไม่!! คีย์บอร์ดมีฟังก์ชันซ่อนอยู่ คีย์ลัด บนแป้นพิมพ์ แบบไม่ต้องใช้เม้าส์

03/03/2016 22:06:08

รู้หรือไม่!! คีย์บอร์ดมีฟังก์ชันซ่อนอยู่ คีย์ลัด บนแป้นพิมพ์ แบบไม่ต้องใช้เม้าส์http://www.1000tips

อ่านต่อ