: เมนูหลัก

: ไฟล์ดาวน์โหลด
: ปฏิทินวิชาการ
: Facebook
 
ฝ่ายบริหาร
นายมนัส ธำรงวจนะเมธาวี
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางพิชญา มณีศร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสาวสุภาภรณ์ ผ้าเหลือง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางโชติกา ชัยมงคล
ครูชำนาญการพิเศษ
นางฉันทวรรณ กิตติพงศ์เดช
ครูชำนาญการ
นานยประสิทธิ์ ย่านเจริญกิจ
ครูชำนาญการ 
 
Statistics 34190 total views, 0 views today, Your IP: 3.236.212.116  

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
Samoengpittayakom School
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@smpk.ac.th