: เมนูหลัก

: ไฟล์ดาวน์โหลด
: ปฏิทินวิชาการ
: Facebook
 
บุคลากรทางการศึกษา
นายบุญช่วย หล้าใจ
ลูกจ้าง
นายฤทธิชัย เรือนคำ
ลูกจ้าง
นายจำลอง อธิพรม
ลูกจ้าง
นางสาวพัชรี ดิหน่อโพ
ลูกจ้าง
นางกิ่งดาว สุพรรณ์
ลูกจ้าง
นายพรชัย นักรบไพร
ลูกจ้าง
นางสาวอัมพร นักรบไพร
ลูกจ้าง 
 
Statistics 34190 total views, 0 views today, Your IP: 3.236.212.116  

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
Samoengpittayakom School
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@smpk.ac.th