• หน้าแรก
 • /
 • เกี่ยวกับโรงเรียน
 • /
 • หน่วยงานภายใน
 • /
 • ทำเนียบบุคลากร
 • /
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • /
 • ปฏิทินวิชาการ
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
  : เมนูหลัก

  : งานต่างๆ
  : ปฏิทินวิชาการ
  : Facebook
   
  ข้อมูลทั่วไป
  โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม โรงเรียนมาตรฐานสากล
  Samoengpittayakom School World Class Standard School

  วิสัยทัศน์
  จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  เทียบเคียงมาตรฐานสากล เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้บูรณาการองค์รวม
  มีทักษะชีวิตและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  ปรัชญาของโรงเรียน
  จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

  คติพจน์ของโรงเรียน
  สมคฺคานํ ตโป สุโข : ความเพียรของผู้พร้อมเพรียงกัน ยังความสุขให้เกิดขึ้น

  คำขวัญประจำโรงเรียน
  จริยะงาม น้ำใจดี มีวินัย ใผ่ศึกษา

  สีประจำโรงเรียน
  สำน้ำเงิน หมายถึง ความมั่นคง แข็งแรงและสง่าผ่าเผย
  สีเหลือง หมายถึง ความสุขุม รอบคอบ

  อัตลักษณ์
  สภาพเรียบร้อย รักษ์สิ่งแวดล้อม อ่อนน้อมถ่อมตน

  เอกลักษณ์
  โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  คุณธรรมอัตลักษณ์
  มีวินัย สุจริต จิตอาสา พอเพียง


   
   
  Statistics 63370 total views, 0 views today, Your IP: 34.239.158.223  

  โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
  Samoengpittayakom School
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@smpk.ac.th