: เมนูหลัก

: ไฟล์ดาวน์โหลด
: ปฏิทินวิชาการ
: Facebook
 
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
นายกฤษฏา ไชยมงคล
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายพิสุทธิ์ สุริยะมณี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาววันวิสาห์ ไชยชนะ
ครูชำนาญการ
นางสาวจารีรัตน์ บุตรดี
พนักงานราชการ 
 
Statistics 34190 total views, 0 views today, Your IP: 3.236.212.116  

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
Samoengpittayakom School
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@smpk.ac.th