: เมนูหลัก

: ไฟล์ดาวน์โหลด
: ปฏิทินวิชาการ
: Facebook
 
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ฯ
นางสาวอัญชลี จาตา
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางโชติกา ชัยมงคล
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาววีรวรรณ เวนวล
ครูชำนาญการ
นายทิวา สุภาษี
ครูชำนาญการ
นางสาวญามารัตน์ แปดนัด
ครู
นานยอนิรุตน์ สุภาราช
ครู
นางสาวฐิตินันท์ มุ่ยแก้ว
ครู
นายเจษฎา ปาใหม่
ครู
นางสาวสุทธิดา วิกรัยบูรณ์
ครูผู้ช่วย
นายณัฐนนท์ สมจิตต์
ครูอัตราจ้าง 
 
Statistics 34190 total views, 0 views today, Your IP: 3.236.212.116  

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
Samoengpittayakom School
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@smpk.ac.th