• หน้าแรก
 • /
 • เกี่ยวกับโรงเรียน
 • /
 • หน่วยงานภายใน
 • /
 • ทำเนียบบุคลากร
 • /
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • /
 • ปฏิทินวิชาการ
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
  : เมนูหลัก

  : งานต่างๆ
  : ปฏิทินวิชาการ
  : Facebook
   
  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ฯ
  นางสาวอัญชลี จาตา
  หัวหน้ากลุ่มสาระ

  นางโชติกา ชัยมงคล
  ครูชำนาญการพิเศษ
  นางสาววีรวรรณ เวนวล
  ครูชำนาญการ
  นายทิวา สุภาษี
  ครูชำนาญการ
  นางสาวญามารัตน์ แปดนัด
  ครู
  นานยอนิรุตน์ สุภาราช
  ครู
  นางสาวฐิตินันท์ มุ่ยแก้ว
  ครู
  นางสาวภัทรธิดา สมรักษ์
  ครู
  นายณัฐนนท์ สมจิตต์
  ครู
  นางสาวสุทธิดา วิกรัยบูรณ์
  ครูผู้ช่วย   
   
  Statistics 65259 total views, 1 views today, Your IP: 44.220.44.148  

  โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
  Samoengpittayakom School
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@smpk.ac.th