: เมนูหลัก

: ไฟล์ดาวน์โหลด
: ปฏิทินวิชาการ
: Facebook
 
กลุ่มสาระภาษาไทย
นางสาวสิริพักตร์ แจ้งไพร
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสฤษดิ์ลักษณ์ สุระวงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางพิชญา มณีศร
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุภาภรณ์ ผ้าเหลือง
ครูชำนาญการพิเศษ 
 
Statistics 34191 total views, 1 views today, Your IP: 3.236.212.116  

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
Samoengpittayakom School
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@smpk.ac.th