: เมนูหลัก

: ไฟล์ดาวน์โหลด
: ปฏิทินวิชาการ
: Facebook
 
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
นางฉันทวรรณ กิตติพงศ์เดช
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวอัชชุมณี ศรีธิ
ครูชำนาญการ
นางสาวธันยาภัทร์ สวัสดิ์ธนัทเมธ
ครูชำนาญการ
นางสาวนิภาพร ปุ๊ดน้อย
ครู
นางสาวณิชกุล เรืองภูงา
ครู
ณัฐชญา แดนโพธิ์
ครู
นางสาวธนิดา มะลัย
ครูผู้ช่วย 
 
Statistics 34190 total views, 0 views today, Your IP: 3.236.212.116  

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
Samoengpittayakom School
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@smpk.ac.th