: เมนูหลัก

: ไฟล์ดาวน์โหลด
: ปฏิทินวิชาการ
: Facebook
 
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
นางสาวนิตยา มูลคำ
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวทัศนีย์ กาตะโล
ครูชำนาญการพิเศษ
นางผิวผ่อง ปัญญารัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ
นายประสิทธิ์ ย่านเจริญกิจ
ครูชำนาญการ
นางสาวกานต์ชนิต ไพรพนาชัยมั่น
ครู 
 
Statistics 34190 total views, 0 views today, Your IP: 3.236.212.116  

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
Samoengpittayakom School
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@smpk.ac.th