• หน้าแรก
 • /
 • เกี่ยวกับโรงเรียน
 • /
 • หน่วยงานภายใน
 • /
 • ทำเนียบบุคลากร
 • /
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • /
 • ปฏิทินวิชาการ
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
  : เมนูหลัก

  : งานต่างๆ
  : ปฏิทินวิชาการ
  : Facebook
   
  โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม รับการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

  วันที่ 19 สิงหาคม 2565 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม รับการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เพื่อให้งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการนิเทศติดตามจาก กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ประกอบด้วย นางพัชรินทร์ กันวะนา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวพิมพ์สุดา เอี่ยมสกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายวรเศรษฐ์ อมรนันทพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ในการนี้ นายวิรัตน์ มาตันบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม พร้อมด้วยนางสาวพิชามญชุ์ ปินตาเสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม และฝ่ายบริหารร่วมต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

  ภาพกิจกรรม : https://www.facebook.com/smpk  โดย : [ ผู้ดูแลระบบ | 04 ก.ย. 2565 ]

   
   
  Statistics 63370 total views, 0 views today, Your IP: 34.239.158.223  

  โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
  Samoengpittayakom School
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@smpk.ac.th