• หน้าแรก
 • /
 • เกี่ยวกับโรงเรียน
 • /
 • หน่วยงานภายใน
 • /
 • ทำเนียบบุคลากร
 • /
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • /
 • ปฏิทินวิชาการ
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
  : เมนูหลัก

  : งานต่างๆ
  : ปฏิทินวิชาการ
  : Facebook
   
  ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงาน การจัดนิทรรศการการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียน

  วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคมโดยท่านผู้อำนวยการวิรัตน์ มาตันบุญ มอบหมายให้นางสาวพิชามญชุ์ ปินตาเสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม พร้อมด้วยนายเศรษฐพงศ์ นันภิวงค์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และนางสาวนิตยา พ่วงเล็ก ครูผู้สอนรายวิชาคหกรรม ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานการจัด นิทรรศการการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน ทักษะอาชีพในโรงเรียน เพื่อสนองพระราโชบายด้านการส่งเสริมผู้เรียนให้มีอาชีพ มีงานทำ และทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ฝึกทักษะเพื่อค้นพบตนเอง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ ในนิทรรศการการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน ทักษะอาชีพในโรงเรียนฯ จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการดารารัศมี ชั้น 3 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่

  ภาพกิจกรรม : https://www.facebook.com/smpk  โดย : [ ผู้ดูแลระบบ | 12 มิ.ย. 2565 ]

   
   
  Statistics 37811 total views, 0 views today, Your IP: 44.192.47.87  

  โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
  Samoengpittayakom School
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@smpk.ac.th