• หน้าแรก
 • /
 • เกี่ยวกับโรงเรียน
 • /
 • หน่วยงานภายใน
 • /
 • ทำเนียบบุคลากร
 • /
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • /
 • ปฏิทินวิชาการ
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
  : เมนูหลัก

  : งานต่างๆ
  : ปฏิทินวิชาการ
  : Facebook
   
  รับการนิเทศติดตาม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาและการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต

  วันที่ 2 กันยายน 2565 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม รับการนิเทศติดตาม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาและการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต จากคณะผู้นิเทศจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ประกอบด้วย นายกิตินันท์ อินทรกำแหง ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี รท.ธีระวัฒน์ จันทร์แว่น นิติกร และนายปฏิภาณ โรจน์รุ่ง ศึกษานิเทศก์ เพื่อรายงานการดำเนินกิจกรรมตามบริบทสถานศึกษาใน และรับมอบ MOU การขับเคลือนITAสถานศึกษาและโครงการโรงเรียนสุจริต รวมถึงรับฟังข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาการดำเนินงานในปีงบประมาณต่อไป

  ภาพกิจกรรม : https://www.facebook.com/smpk  โดย : [ ผู้ดูแลระบบ | 04 ก.ย. 2565 ]

   
   
  Statistics 65263 total views, 1 views today, Your IP: 44.220.44.148  

  โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
  Samoengpittayakom School
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@smpk.ac.th