• หน้าแรก
 • /
 • เกี่ยวกับโรงเรียน
 • /
 • หน่วยงานภายใน
 • /
 • ทำเนียบบุคลากร
 • /
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • /
 • ปฏิทินวิชาการ
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
  : เมนูหลัก

  : งานต่างๆ
  : ปฏิทินวิชาการ
  : Facebook
   
  มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม

           มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม จัดทำขึ้นจากการร่วมคิดร่วมวางแผนของบุคลากรทุกคนในโรงเรียน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการนำไปใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงสำหรับการส่งเสริม กำกับดูแล การตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ เต็มตามศักยภาพและตรงตามความต้องการ คุ้มค่า เสมอภาพ และเป็นธรรม รวมทั้งเป็นไปตามความต้องการของชุมชน อัตลักษณ์ของท้องถิ่นและจุดเน้นของสถานศึกษา
            ดังนั้นของให้โรงเรียน และบุคลากร จงนำมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเป็นแนวทางใน การบริหาร การปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ พร้อมรายงานผลและประเมินผลการปฏิบัติงานแก่ผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชนทราบต่อไป

  >>>>> มาตรฐานการศึกษา คลิกที่นี้  โดย : [ ผู้ดูแลระบบ | 12 มิ.ย. 2567 ]

   
   
  Statistics 67911 total views, 0 views today, Your IP: 44.213.60.33  

  โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
  Samoengpittayakom School
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@smpk.ac.th