: เมนูหลัก

: ไฟล์ดาวน์โหลด
: ปฏิทินวิชาการ
: Facebook
 
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2564 (ม.ปลาย)

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2564 (ม.ปลาย) วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเป็นการถ่อมใจและกายลงเพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพคณาจารย์ คณะครูในปัจจุบัน และน้อมนำเอาอานิสงส์แห่งความกตัญญูเป็นพลังในการเรียนรู้ต่อไป ในการนี้ มีการมอบประกาศเกียรติคุณแก่นักเรียนจิตอาสา (ม.6/4 ทวิศึกษา)เกียรติบัตรผลการประกวดจากกรมการพลังงาน (ม.5/5 ทวิศึกษา) และเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม และดีเยี่ยมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ในปีการศึกษา 2563 จากนั้นท่านผู้อำนวยการให้โอวาทแก่นักเรียนเพื่อความสุขความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป

ภาพกิจกรรม : https://www.facebook.com/smpkโดย : [ ผู้ดูแลระบบ | 24 ก.ค. 2564 ]

 
 
Statistics 34192 total views, 1 views today, Your IP: 3.236.212.116  

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
Samoengpittayakom School
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@smpk.ac.th