: เมนูหลัก

: ไฟล์ดาวน์โหลด
: ปฏิทินวิชาการ
: Facebook
 
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2564 (ม.ต้น)

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2564 (ม.ต้น) วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อเป็นการถ่อมใจและกายลงเพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพคณาจารย์ คณะครูในปัจจุบัน และน้อมนำเอาอานิสงส์แห่งความกตัญญูเป็นพลังในการเรียนรู้ต่อไป ในการนี้ มีการมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม และดีเยี่ยม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 ในปีการศึกษา 2563 จากนั้นท่านรองผู้อำนวยการให้โอวาทแก่นักเรียนเพื่อความสุขความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป

ภาพกิจกรรม : https://www.facebook.com/smpkโดย : [ ผู้ดูแลระบบ | 24 ก.ค. 2564 ]

 
 
Statistics 34190 total views, 0 views today, Your IP: 3.236.212.116  

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
Samoengpittayakom School
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@smpk.ac.th