: เมนูหลัก

: ไฟล์ดาวน์โหลด
: ปฏิทินวิชาการ
: Facebook
 
ประเมินตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ดร.มานิตย์ ศรีพิทักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารการศึกษา กรรมการ และนายเจียมพดล ไชยยาลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ เข้าประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาของ นางอรุณี เมืองมา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสะเมองพิทยาคม ในระยะเวลา 1 ปี ซึ่งคณะกรรมการได้ดำเนินการประเมินครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน ณ ห้องปโสตทัศนศึกษาโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้เข้ารับการประเมินได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดูน้อยลง

ภาพกิจกรรม : https://www.facebook.com/smpkโดย : [ ผู้ดูแลระบบ | 24 ก.ค. 2564 ]

 
 
Statistics 34190 total views, 0 views today, Your IP: 3.236.212.116  

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
Samoengpittayakom School
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@smpk.ac.th