• หน้าแรก
 • /
 • เกี่ยวกับโรงเรียน
 • /
 • หน่วยงานภายใน
 • /
 • ทำเนียบบุคลากร
 • /
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • /
 • ปฏิทินวิชาการ
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
  : เมนูหลัก

  : งานต่างๆ
  : ปฏิทินวิชาการ
  : Facebook
   
  กิจกรรมบูรณาการไทยวิทยศิลป์ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติและวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565

  วันที่ 11 สิงหาคม 2565 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะจัดกิจกรรมบูรณาการไทยวิทยศิลป์ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติและวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 เพื่อน้อมรำลึกถึงบรรพศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานทั้งด้านศิลปกรรม ดนตรี และวรรณศิลป์ ควรค่าแก่การสืบสานและอนุรักษ์ไว้ รวมถึงเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบทบาทที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศชาติ และเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย นอกจากนี้ยังเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางภาษาไทย ศิลปะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งนี้ จึงเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถของนักเรียนอย่างรอบด้าน ายใต้แนวคิด “พัฒนานวัตกรรมด้วยวิทย์ พัฒนาความคิดด้วยภาษาไทย” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้เริ่มดำเนินการแข่งขันทักษะต่างๆ ตลอดเดือนกรกฎาคม ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้ 1. การประกวดอ่านทำนองเสนาะ 2.การประกวดเขียนเรียงความ 3.การประกวดแต่งคำประพันธ์ 4.การประกวดคัดลายมือ 5.การประกวดวาดภาพตัวละครในวรรณคดี และการแข่งขันโฟล์คซองดำเนินการโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ใน่สวนของกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 ขึ้นในระหว่างวันที่ 1-11 สิงหาคม 2565 ดังนี้ 1. กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ 2. กิจกรรมการประกวดวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ 3. กิจกรรมการแข่งขัน Infographic 4. กิจกรรมการแข่งขันรถพลังยาง 5. กิจกรรมการแข่งขัน D.I.Y.ขวดน้ำ 6. กิจกรรมการประกวดชุดรีไซเคิล 7. กิจกรรมแสดงนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ 8. กิจกรรมการเล่มเกมส์ทางวิทยาศาสตร์ และมีการประกวดการแต่งกายตัวละครในวรรณคดี และการประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งรีไซเคิล รวมถึงการแสสดวละครเทียบวรรณคดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และห้องเรียนวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ณ หอประชุมดงช้างแก้ว โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม ในโอกาสนี้ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคมขอขอบพระคุรท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมเป็นอย่างดี และขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการพรพิมล กลนาวา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านดงที่นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างสูง มา ณโอกาสนี้ ภาพ/ข่าว : #PR_SMPK (ประชาสัมพันธ์โดยได้รับอนุญาตภายใต้ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562)

  ภาพกิจกรรม (ภาคเช้า) : https://www.facebook.com/smpk

  ภาพกิจกรรม (ภาคบ่าย) : https://www.facebook.com/smpk  โดย : [ ผู้ดูแลระบบ | 04 ก.ย. 2565 ]

   
   
  Statistics 65252 total views, 2 views today, Your IP: 44.220.44.148  

  โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
  Samoengpittayakom School
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@smpk.ac.th